Tandartsen
A.W. Baris
P. Bijkersma
R.R. Dasselaar en M. Kaldenberg
Dental Clinics Doetinchem - Centrum
Dental Clinics Doetinchem - Lohmanlaan
De Tandartspraktijk Doetinchem
B.W. Geijs
C.H.C. van Gend
A.G. Harbers
L. Jürgens en P.H. de Koning
H.C. Kouwenberg en mw.W.H. Kouwenberg-Bruring
M.M.H. van der Linden
E.H.R. Miedema
E.J. Pomp
D.E. Popov
H.T.P. Rutten


Doetand.nl
MenuVerzekeringen

De basisverzekering vergoedt:

  • tandheelkundige hulp aan jongeren tot 18 jaar. In de meeste gevallen voor 100%. Orthodontie (beugels) en kronen vallen hier niet onder!
  • fronttand(en) vervanging bij ongevallen tot 22 jaar (met voorwaarden);
  • bijzondere tandheelkunde voor gehandicapten;
  • behandeling door de kaakchirurg;
  • 75% van de kosten voor volledige boven- en/of onderprothese;
  • implantaten indien deze nodig zijn voor een volledige prothese;
  • 90% van de kosten voor de volledige prothese op implantaten;
  • 90% van de kosten voor reparatie en /of rebasing van de volledige prothese (met een maximum van 45 euro).

Let op: Bij kosten die uit de basisverzekering worden vergoed, wordt vanaf 18 jaar wel eerst uw eigen risico aangesproken.

De bovenstaande eigen bijdrage(s) en andere tandheelkundige kosten kunt u (gedeeltelijk) vergoed krijgen met een aanvullende tandartsverzekering.

Voor de verschillende mogelijkheden van aanvullende verzekeringen kunt u het beste de zorgverzekeraars raadplegen.
Let op: Beugelbehandelingen voor kinderen vallen soms ook onder de gewone aanvullende-ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie zie ook: www.tandartsennet.nlDoetand is designed by John Jansen Productions